Källén & Ingvar

är inriktad på affärsjuridik. Firman grundades av Arne Källén och Mats Ingvar i januari 2006. De hade då båda varit verksamma under drygt tjugo års tid vid olika ledande svenska advokatfirmor.

Källén & Ingvar

erbjuder hög affärsjuridisk kompetens och tillgänglighet, lång erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik samt särskild expertkunskap inom flera juridiska områden. En flexibel och mindre organisation ger oss möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva affärsjuridiska lösningar av hög kvalitet.

Vi tror på

den personliga relationen och ett långsiktigt samarbete med våra klienter. Många av våra klienter har arbetat med oss sedan mer än ett decennium. Detta har också gett oss möjligheter att få en djupare inblick i olika branscher och klienters verksamheter.

Källén & Ingvar

är en oberoende advokatfirma. När så erfordras kan vi genom ett utvecklat kontaktnät, erbjuda såväl internationella som nationella samarbetspartners. Källén & Ingvar är bl a medlem i Libralex, www.libralex.com.