Mats Ingvar


Född 1955

Jur kand Lunds Universitet 1983
Civilekonom Lunds Universitet 1983
Studier vid Lunds tekniska högskola
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1988

1979 – 1983 Amanuens i civilrätt vid Lunds Universitet
1983 Notarie vid kronofogdemyndigheten, Malmö
1984 – 1985 Tingsnotarie vid Malmö tingsrätt
1985 – 1987 Advokatfirman Tisell & Co, Stockholm, bitr jurist
1987 – 1990 Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå, Malmö, bitr jurist
1990 – 2001 Advokatfirman Luterkort, Malmö, delägare
2001 – 2005 Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö, delägare
2006 - Advokatfirman Källén & Ingvar, Malmö, delägare

Arbetsområden:


Svensk- och internationell affärsjuridik, upphovs- och immaterialrätt, entreprenadrätt, företagsöverlåtelser, kommersiella tvister.

Mats Ingvar har mer än 30 års erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet och som rådgivare inom ett antal olika branscher och verksamheter, såsom exempelvis förlagsverksamhet och media, IT , entreprenadverksamhet, byggnadsmaterial, fastighetsförvaltning, verkstadsindustri, hushållsprodukter och livsmedelsindustri, konsultverksamheter samt finansiella tjänster. Mats Ingvar arbetar löpande med tvistlösning som ombud i domstolar och skiljenämnder.

Mats Ingvar har erfarenhet som ordförande, styrelseledamot och styrelsesekreterare i bolag och föreningar, av vilka några är dotterbolag till utländska företag, och som likvidator samt anlitas som skiljeman.

Språk:


Svenska, engelska, skandinaviska språk.

Kontaktuppgifter:


E-post: mats.ingvar[at]kalleningvar.se
Direktnr: +46 40 33 02 41
Mobil: +46 708 10 33 90